Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CHẾ ĐỘ DẠY TĂNG GIỜ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực