Ngày ban hành:
08/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1218/SGDĐT-VP ngày 05/9/2018 về việc hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh lần thứ X, năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thể lệ liên hoan đơn vị văn hóa huyện mộc châu lần thứ 2 năm 2018

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
10/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

CHẾ ĐỘ DẠY TĂNG GIỜ CỦA GIÁO VIÊN

Ngày ban hành:
12/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực